I motsetning til de fleste andre, som skal benytte lukkete anleggi deler av produksjonen (typisk fram til ca 1 kg) - skal Hardingsmolt