Det er Arve Nilsen som i arbeidet med doktorgraden sin har dokumentert fiskehelse og fiskevelferd ved utvikling og drift av lokkede merder, skriver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i en melding mandag.

«Studien viser at lukkede merder kan gi en effektiv beskyttelse mot lakselus, og beskriver vekst, dødelighet og vannkvalitet ved produksjon av laks i lukkede merder», heter det.

Doktorgraden heter «Oppdrett av atlantisk laks i lukkede merder - forekomst av lakselus, vekst, dødelighet og fiskevelferd», og disputeres 27. september.

Ingen lus

Ifølge NMBU er arbeidet til Nilsen det mest omfattende dokumentasjonen av produksjonsdata og helsedata fra kommersielle merder som er publisert.

Dataene kommer fra kartlegging over en periode på tre år. Det viser at det ikke kom lus i merdene når vannet hentes fra 25 meters dyp, selv uten filtrering eller desinfeksjon.

«Moderate mengder lus ble også tilført fisken i de lukkede merdene, og man så da at det ikke skjedde noen reproduksjon av lus, og lusetallet ble gradvis redusert uten noe behov for behandling», heter det.

Kan bedre veksten

Nilsen har også gjort studier på fisk i små merdmodeller. Her viser resultatet at en moderat økning av vannhastighet ga en «tydelig økt veksthastighet, samtidig som fisken fikk mer muskelmasse og økt kondisjonsfaktor». Tilsvarende så en også i kommersiell skala.

«Høyere vintertemperatur og jevnere vannkvalitet året gjennom kan også være mulige årsaker til god vekst», heter det.

Videre opplyses det at flere forhold påvirker helse og fiskedødelighet. Viktigste faktor er vannkvalitet.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.