I stedet omfatter årets risikorapport effekter på vill laksefisk, utslipp fra anlegg, fiskeri og bruk av leppefisk i