- Dette er ei ordning selskapa sjølve har tatt initiativ