Lusetoppen vart nådd i veke 39 i fjor då 48 lokalitetar var over lusegrensa, ifølgje tal på Barentswatch. Det var 8 prosent av alle lokalitetane som