- Det ble til at vi samlet havbruk og fiskeri hos en talsperson, Cecilie Myrseth. Jeg skal selvfølgelig også jobbe med fiskeri og havbruk, skriver Lyngedal i en SMS til