Oppdrettsgigantene Lerøy og Salmar har i løpet av den siste uken varslet permitteringer i bearbeidingslinjen. Nova Sea bekrefter i en pressemelding at de også vil ha færre folk i arbeid fra nyttår av.

De reduserer fra to til ett skrift på filetlinja på Lovund. Det berører 18 ansatte som ikke får fornyet sine kontrakter hos selskapet når disse går ut ved nyttår.

– Det er svært frustrerende at det er denne type omstendigheter som gjør at vi ikke kan opprettholde vår videreforedlingsaktivitet. Dette er dyktige medarbeidere som allerede er opplært i arbeidet her hos oss. Vi er veldig bekymret for at vi nå mister kompetent arbeidskraft, sier administrerende direktør Tom Eirik Aasjord i en pressemelding.

Usikkerhet i markedet

Nova Sea trekker frem usikkerheten rundt utformingen av normpris for havbruksnæringen som årsak til at 18 ansatte ikke får fornyet kontraktene sine over nyttår.

Selskapet hadde opprinnelig planlagt å videreføre driften med to skrift for å produsere filet på faste avtaler fra januar. Men som kjent har forslaget om grunnrente ført til stor usikkerhet i kontraktsmarkedet. I pressemeldingen opplyser selskapet at med dette forsvant grunnlaget for mer enn ett skrift i filetproduksjonen fra januar 2023.

Aasfjord reagerer på at næringen av enkelte blir beskyldt for å drive narrespill når de permitterer ansatte.

– Det faller på sin egen urimelighet at vi i næringa skulle behandle våre ansatte som brikker i et slikt spill. Uten fastprisavtaler får vi mindre behov for ansatte som fileterer fisken vår. Dette er noe vi virkelig ikke ønsker – og det strider mot DNA-et vårt, som har skapt arbeidsplasser og samfunn i 50 år»

Ingen nye kontrakter

– Hvordan er kontraktssituasjonen for Nova Sea?

– Vi har ikke inngått noen fastpriskontrakter i etterkant av at forslaget om NASDAQ som normpris ble lansert, svarer kommunikasjonsansvarlig Trud Berg til Intrafish.

Intrafish har også spurt hvor stor andel av laksen selskapet solgte i fjor som ble bearbeidet hos dem. Dette er tall de ikke ønsker å gå ut med.

– Omtrent hvor mange jobber med bearbeiding i Nova Sea?

– Fra januar vil det være 21 personer som jobber med bearbeiding hos oss.