Det var under fiskeriminister Per Sandbergs besøk til Polen i slutten