“Egget” er en lukket teknologi som er formet som et egg. Det skal være 44 meter høyt, 33 meter bredt og 90 % av konstruksjonen vil være under vann. Hvert egg skal på sikt kunne romme 1000 tonn laks. Teknologien, som er utviklet av Hauge Aqua AS, har et mål om å møte flere store utfordringer for næringen, deriblant lus og rømming. I tillegg vil anlegget forsøke å samle partikulært materiale", skriver selskapet i en pressemelding.

Prosjektet vil gå over tre faser. Fullskala uttesting med totalt ti enheter ventes å skje i 2018. Før det skal det skje pilottester.

- For å forsvare investeringskostnadene, samt å verifisere teknologiens konkurransekraft og ytelse, er en uttesting i storskala avgjørende. Det er derfor svært viktig at vår søknad innvilges i sin helhet. Lykkes vi, vil det være et kvantesprang for hele næringen, sier konsernsjef Alf-Helge Aarskog i meldingen.

Ifølge Bergens Tidene (BT) koster prosjektet rundt 600 millioner kroner.

Marine Harvest mener at løsningen kan bli et alternativ til dagens åpne merder i kystnære områder.

- Vi mener Egget har potensial til å forsterke næringens konkurransekraft, samtidig som fotavtrykket reduseres kraftig. Teknologien retter seg inn mot områder som i dag benyttes til akvakultur, og den kan samtidig åpne nye områder i norske fjorder. Lykkes vi, vil produksjonen fra dagens lokaliteter kunne økes signifikant, sier teknologidirektør i Hauge Aqua AS, Cato Lyngøy i meldingen.

<p>Slik ser "Egget" ut innvendig</p> Foto: (Illustrasjon Hauge Aqua / Kreativ Side)
 Slik ser "Egget" ut innvendig