Dette er en økning på 31,2 prosent, sammenlignet med 2018 da Polar Quality omsatte for 1,09 milliarder kroner. Driftsresultatet falt noe, til fra 12,6 millioner kroner i 2018 til 11,5