Det viser uketall fra Sjømat Norge / Akvafakta, publisert tirsdag kveld.

Uke 22 til uke 25 tilsvarer perioden 25. mai til 21. juni, så det er en viss forsinkelse i statistikken.

I denne perioden ble det omsatt 115.765 tonn laksefôr og 9.559 tonn ørretfôr.

Så langt i år (til og med uke 25) er det omsatt 607.330 tonn laksefôr og 46.822 tonn ørretfôr. Det tilsvarer en oppgang på 1 prosent i omsetningen av laksefôr, mens det for ørret er helt uendret.