Martinussen tapte saken i tingretten, men anket til lagmannsretten.

I påvente på ankebehandlingen har altså partene valgt å inngå et forlik.