Det var i september 2016 at Måsøval Fiskeoppdrett og Lerøy Midt fikk betydelige prpblemer med lus på lokalitetene Langskjæra og Fjølværet utenfor Frøya i Trøndelag. Det ble registrert inntil 60–90 lus per fisk. IntraFish var første publikasjon som omtalte saken. Mattilsynets bilder av laks med åpne sår og hvite skaller fikk seinere mange oppslag i norske medier.

Administrerende direktør Asle Rønning i Måsøval skriver i en pressemelding at «den sterkt uønskede situasjonen med høyt lusenivå på lokaliteten Fjølværet i 2016 er med dette avsluttet».

Erkjenner ikke straffeskyld

Måsøval Fiskeoppdrett erkjenner ikke straffskyld for de forhold som er omhandlet i forelegget.

- Selskapet er av den bestemte oppfatning at det ikke er grunnlag for foretaksstraff i denne saken. Det har ikke vært en enkel beslutning for selskapet å vedta forelegget. Det er krevende på vegne av våre ansatte, selskapet og næringa å akseptere et forelegg som fortsatt legger til grunn straffbare forhold vi ikke erkjenner, selv om saken er blitt redusert i forhold til Mattilsynets anmeldelse, botens størrelse har blitt justert ned underveis og flere forhold frafalt av politiet. Dette har vært en krevende sak for oss i Måsøval og vi mener det beste for oss og næringa er å avslutte saken, se fremover, og konsentrere oss om videre utvikling av selskapet vårt. Vi har ikke ytterligere kommentarer i sakens anledning, skriver Rønning.

Rettsak avlyst

Måsøval Fiskeoppdrett avsluttet i 2018 produksjon av påfølgende generasjon ved Fjølværet uten overskridelser av lusegrenser og med god fiskehelse, heter det videre i meldingen.

Det var berammet rettsak i Fosen tingrett på Brekstad fra 1. til 5. april mot Måsøval. Rettsaken blir dermed avlyst.

Lerøy Midt, som fikk et forelegg på 4 millioner kroner for tilsvarende forhold, har ikke godtatt forelegget. I denne saken er det berammet rettsak i Fosen tingrett fra 13. til 23. mai.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.