6. juni vart Måsøval Fiskeoppdrett pålagt eit førelegg på 5 millionar kroner etter at det vart avdekka store mengder lakselus