Frøya-baserte Måsøval Fiskeoppdrett fikk i juli 2019 fire utviklingstillatelser til konseptet «Aqua Semi». Planen var å sette ut fisk i anlegget som skal ligge i