Atlantic Sapphire
  • Børsnotert selskap som bygger verdens største landbaserte lakseanlegg utenfor Miami, Florida.
  • Selskapet planlegger en trinnvis utbygging opp til en kapasitet på hele 220.000 tonn i 2031 om alt går som planlagt.
  • Fase 1 er på 10.000 tonn.
  • Selskapet har også et mindre anlegg i Danmark, med kapasitet på 2400 tonn i året.
  • Største eiere er grunnleggerne Johan E. Andreassen og Bjørn Vegard Løvik
  • Investor Runar Vatne eier rundt 5,7 prosent.

Det går fram av en børsmelding onsdag morgen.

Det var tirsdag at det oppsto en feil ved et av selskapets påvekstanlegg i Florida, noe Atlantic Sapphire i børsmeldingen foreløpig tilskriver en «identifisert designsvakhet» i RAS-systemet. Det førte til opphopning av partikler i i et filter, som igjen resulterte i økt turbiditet og muligens gasser, som påvirket fisken i anlegget.

Laksen samlet seg i bunnen av tanken, noe som førte til stopp i inntak av nytt vann og dermed økt dødelighet hos fisken.

Har hatt problemer før

Selskapet har i forbindelse med en tidligere hendelse identifisert en mulighet til å sikre upåvirket vanntilførsel ved å modifisere avløpsdesignet i tankene skriver selskapet i meldingen. Dette arbeidet var allerede i gang før tirsdagens massedød oppsto i en ev tankene.

I denne tanken var imidlertid ikke endringen gjort, opplyser selskapet i meldingen.

Det førte altså til at 500 tonn (HOG) laks regnes som tapt, noe som tilsvarer 5 prosent av det første årlige utslaktet i fase 1. Fisken har en størrelse på 1 kilo.

Hendelsen vil ikke påvirke leveransen til selskapets kunder skriver det landbaserte selskapet i meldingen.

I juli i fjor måtte selskapet nødslakte stresset fisk etter at pågående byggearbeid skulle ha forstyrret fisken. Rundt 200.000 laks, tilsvarende 400 tonn, måtte slaktes i forbindelse med hendelsen i juli.

Andre byggetrinn

I januar i år bekreftet det landbaserte selskapet utbygging av andre byggetrinn av anlegget sitt i USA, og at de øker produksjonen til 25.000 tonn årlig. Dette er inkludert fase 1 som er på 10.000 tonn.