tPå lørdag meldte fiskeridirektoratet (Sernapesca) på sin nettside om økende dødelighet på lokaliteten Nieves som eies av Camanchaca og som ligger i sone 16 i kommunen Chaitén i fylket Los Lagos.

I artikkelen oppgis det at nesten 665.000 individer av atlantisk laks med snittvekt på rundt 4 kilo «sto» på lokaliteten. Det oppgis ikke konkret om all fisken er død. Det oppgis heller ikke hvilken type mikroalge det er snakk om.

Mandag klokka 14 var det heller ikke sendt ut børsmelding, noe som tyder på selskapet ikke anser hendelsen som vesentlig informasjon for prising av selskapets aksjer.