Årsaken til dispensasjonen er utfordringer med blant annet vintersår og lave sjøtemperaturer