Kobbevik og Furuholmen har søkt om å få etablere et nytt landbasert anlegg for oppdrett av inntil 10.000 tonn postsmolt og matfisk av