– Selv om sykdomssituasjonen i oppdrettsnæringen ikke er forverret, er ikke fiskehelsen tilfredsstillende. Det er god kontroll på bakterielle sykdommer, men fortsatt utfordringer med virussykdommer og såkalte produksjonssykdommer. Det er også for