I juni varslet Mattilsynet at de ville begynne å publisere klagevedtakene på sine nettsider «rett etter sommeren». «Mattilsynets klagesaksavgjørelser viser gjeldende forvaltningspraksis. Dette er viktig informasjon for