Det fremgår av et vedtak som IntraFish har fått innsyn i. «Mattilsynet har vurdert at de omsøkte forhold ikke er