Det opplyser Landbruks- og matdepartementet (LMD) i en melding fredag. Utnevnelsen skjedde av Kongen i statsråd fredag.

– Mattilsynet har et viktig samfunnsoppdrag med å sikre trygg mat og trygt drikkevann, og å fremme god plante- og dyrehelse og god dyrevelferd. Jeg er svært fornøyd med at Ingunn Midttun Godal har takket ja til dette viktige samfunnsoppdraget. Godal har solid faglig kompetanse og bred og relevant erfaring som leder både i offentlig og privat sektor, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i meldingen.

Jobbet i DNV GL

Godal er utdannet sivilingeniør ved NTNU. Hun har senere gjennomført en rekke lederutviklingsprogrammer både nasjonal og internasjonalt, opplyses det.

Hun har hatt ulike lederstillinger i DNV, Mattilsynet, Klima- og forusensningsdirektoratet samt i NAV. Siden 2016 har hun vært ansatt i DNV GL Business Assurance.

Granskning

I mai ble det kjent at tidligere toppsjef i Mattilsynet, Harald Gjein, gikk av. Det skjedde etter flere kontroversielle saker i Mattilsynet, blant annet knyttet til en feilaktig rapport fra en pelsdyrbonde som NRK avslørte.

I tillegg har det vært mye uro blant annet rundt håndteringen av lusesaken til Lerøy Midt. I juni vedtok Stortinget at Mattilsynet skal granskes.

Det er konsulentselskapet KPMG som vant anbudskonkurransen for granskningen, som skal være ferdig før jul.