– Alle kan være enig om at teknologi er viktig for å løse utfordringene til oppdrettsnæringen. Men uansett metoder,