– Det er grunn til bekymring på to plan: det ene er den generelle kompleksiteten med smittesituasjonen. I seg selv er den