IntraFish har bedt Mattilsynet om å kommentere noen av påstandene fra Christoffer Nielsen, som lenge har