Selskapet ligger som navnet impliserer i Tønsberg i Vestfold, hvor de foredler laks – hovedsakelig produksjonsfisk som de fileterer. Virksomheten er en videreføring