20. desember i fjor døde 607.000 fisk ved Erko Settefisks anlegg i Grunnvågen i Sagvåg på Stord. Fisken hadde en snittvekt på 265 gram.

Mattilsynet mener at det er begått en grovt uaktsom overtredelse av dyrevelferdsloven og vurderer å fatte vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på dyrevelferdsloven.

Det viser dokumenter som IntraFish har fått innsyn i.

Responstid

Uakseptabelt lang responstid, manglende avliving av lidende fisk og et høyt antall individer som døde gjør at dette må betegnes som en svært alvorlig hendelse, skriver Mattilsynet i varselet.

Overtredelsesgebyret er satt til 1.013.510 kroner.

Erko Settefisk har frem til 9. april å svare på varselet før det blir fattet endelig vedtak i saken. Selskapet er heleid av Haugland-gruppen.

Problemer med vannflyten

Mattilsynet skriver at de ikke har sett at det foreligger dokumentasjon som konkluderer om årsaken til denne massedøden. Ifølge Mattilsynet opplyser Erko settefisk at hendelsen skjedde på grunn av problemer med Modul 1 i RAS-anlegget med sjøvann. Vannstrømmen stoppet opp, og over 600.000 fisk døde som en indirekte eller direkte følge av dette.

Mattilsynet påpeker i varselet at det er tre forhold som tilsier at det har foregått et regelverksbrudd:

  • 607 000 fisk døde på grunn av problemer med vannflyten i biofilteret i Modul 1.
  • Ingen rykket ut på alarmen om endringer i pumpesump.
  • Den levende fisken som ble pumpet ut sammen med dødsfisken ble ikke avlivet.

Etterspør bedre rutiner og beredskapsplaner

Mattilsynet mener Erko Settefisk kunne ha forebygget omfanget av lidelse hos fisken ved å ha beredskapsplaner for avliving av fisk, og ha rutine for å respondere på alarm i anlegget.

Både styreleder Endre Haugland og daglig leder Rune Sandvik i Erko Settefisk har fått anledning til å kommentere Mattilsynets påstander. De påpeker begge at det er flere feil i varselet om overtredelsesgebyr, men de ønsker ikke å gi ytterligere kommentar før de har gitt Mattilsynet svar på varselet.

– Vi ønsker å vente med å kommentere saken til vi har gitt et fullstendig svar til Mattilsynet, sier Rune Sandvik til IntraFish.

– Flere hendelser med massedød

Mattilsynet legger også vekt på at det har vært flere hendelser tidligere med massedød i anlegget:

«Gjentatte hendelser med høy dødelighet som følger av dårlig vannkvalitet ved anlegget skjerper overtredelsen. Dette har betydning for utmåling av størrelsen på gebyret i denne saken».

• Januar 2016 døde all fisken i Modul 1 (400.000 fisk), ifølge Mattilsynet sier Erko Settefisk at fisken døde av H2S gass fra slam i et leveringsrør.

• Januar 2018 døde 260.000 fisk i Modul 2 (som er basert på Modul 1), ifølge Mattilsynet sier Erko Settefisk at det skyldtes betongstøv som gjorde at vannkvaliteten var dårlig.

• Juli 2018 hadde selskapet en hendelse i Modul 2 der Erko Settefisk, ifølge Mattilsynet, knyttet dødelighet på 135.439 fisk til H2S-forgiftning.

Erko Settefisk har tidligere fått vedtak om overtredelsesgebyr med bakgrunn i de 3 hendelsene med massedød som er listet opp. Dette er påklaget og ligger til behandling hos Mattilsynets hovedkontor.

Her kan du høre podkast med Rund Sandvik hvor han forteller om opplevelsen med massedød i anlegget i 2016: