– Vi mener at termisk avlusning per i dag ikke gir god nok fiskevelferd og at metoden bør avfases innen to år med mindre ny