– Vi mener at termisk avlusning per i dag ikke gir god nok fiskevelferd og at metoden bør avfases innen to år med mindre ny dokumentasjon blir lagt på bordet som skulle vise noe annet, sier direktør i Avdeling fisk og sjømat i Mattilsynet Elisabeth Wilmann.

Havforksningsinstituttet (HI) og Veterinærinstituttet (VI) utførte undersøkelser for Mattilsynet på termisk avlusning. Der fant de tydelige smertetegn blant laks som avluses i 28 grader og oppover.

– Og resultatet derfra må næringen ta hensyn til fremover, sier hun.