Eksport av mat krever eksportattester, noe Mattilsynet har «monopol» på i Norge. I dag utsteder kontoret på