Det kommer frem i en pressemelding som ble publisert tirsdag på Mattilsynets nettsider.

Tydelig smerteatferd

Konklusjonen fra Mattilsynet baserer seg på resultatene i en rapport utarbeidet av Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet, der de ble bedt av Mattilsynet om å vurdere om termisk avlusing medførte smerte for fisken. De foreløpige resultatene fra forsøkene viser at oppdrettslaks som utsettes for vann fra 28 °C og oppover reagerte med tydelig smerteatferd.

«Resultatene sannsynliggjør at det ikke er fiskevelferdsmessig forsvarlig å avluse med varmtvann fra og med 28 °C», skriver Mattilsynet i en pressemelding publisert tirsdag.

Sikre fiskevelferd

Mattilsynet peker på at siden andre avlusingsmetoder også kan gi dårlig fiskevelferd, kan umiddelbar stans av termisk avlusing føre til mer uforsvarlig bruk av slike metoder.

«Utfra en helhetlig vurdering ser vi det fortsatt er nødvendig å akseptere bruk av termisk avlusing i en omstillingsperiode», skriver Mattilsynet.

Mattilsynet mener bransjen må bruke omstillingsperioden til å finne måter å håndtere lusesituasjonen på som samtidig sikrer god fiskevelferd.

– For passivt

Dyrevernalliansen reagerer på at ikke Mattilsynet tar umiddelbart grep.

– Dette er for passivt. Det er på høy tid at fiskens lidelser tas på alvor, sier zoolog i Dyrevernalliansen, Susanna Lybæk i en pressemelding onsdag.

– To år er altfor lang tid for laksen å vente. Slike torturkamre for laks burde aldri vært tillatt i utgangspunktet, sier Lybæk.