(Rettet flere feil klokken 08:55 etter ny korrekturlesing) Godal tiltrådte som toppsjef i Mattilsynet 18. november. Hun kom fra en lederstilling i DNV-GL, og har tidligere hatt lederstillinger