Godal har ledet Mattilsynet siden 19. november. Hun gikk til en utfordrende oppgave