– Mens NRK får bot for å ta livet av to akvariefisk, dør 150.000 rensefisk på jobb for oppdrettsnæringa – hver dag. Denne praksisen er et brudd på dyrevelferdsloven, og må stoppe.

Det sier Thomas Johansen, fylkesleder for Miljøpartiet De Grønne i Nordland, i en pressemelding etter helgas årsmøte.

«Hvert år settes det ut 20 millioner villfanget rensefisk i norske oppdrettsanlegg. Drastiske endringer i bestandene står i fare for å påvirke hele økosystemet», heter det i uttalelsen fra fylkeslaget, som også peker på at det er moralsk og dyreetisk betenkelig å la levende dyr gjøre jobben som «mekaniske avlusere».

Forslaget, som ble fremmet av MDG Bodø, ble forøvrig enstemmig vedtatt på årsmøtet.

– Det finnes skånsomme måter å bekjempe lakselus på uten bruk av rensefisk. Men det beste vi kan gjøre for å ta knekken på lusa, er å redusere mengden oppdrettsfisk i åpne anlegg. Vi i De Grønne vil fortsette å jobbe for en gradvis lukking av anleggene langs kysten, legger Johansen til.

Nå sendes saken videre for behandling på partiets landsstyremøte 20.-22. mars.

Les også: