– Vi ønsker ikke denne næringen dit pepper’n gror. Vi ønsker oljenæringen dit om noen år, men dere er en av de næringene vi skal