De siste årene har det vært en dramatisk overgang fra medikamentell til ikke-medikamentell behandling mot lus. Det er