Det skriver Fiskeribladet Fiskaren.Seniorforsker Tonje Osmundsen ved NTNU Samfunnsforskning, sier at i det store bildet får havbruksnæringen negativ dekning i miljø og klimasaker. I økonomisaker er dekningen stort