- CleanTreat kan opne opp for nye medisinar i lakseoppdrett, sidan mange medisinar aldri vil bli godkjent om dei vert slept ut i naturen. Men