«Selskapene som allerede hadde produksjon i de ulike produksjonsområdene kjøpte mesteparten av økningen der, men noen