– Grunnen til at vi designet «HavLiljen» var i all hovedsak for å unngå lakselusen i de øverste lag i sjøen. Å kunne senke hele merden