Da Norge stengte ned for nær ett år siden hadde det bergensbaserte selskapet Seafood People, som spesialiserer