Arbeiderpartiet ønsker ikke en situasjon hvor slaktebåter tar fisken direkte til Danmark. – Fiskeriminister Harald Tom Nesvik har ikke kommet med noen