Eposten, som IntraFish har fått innsyn i, er datert 2. mai – samme dag som