Oppdrettere, fylkeskommune og kommuner i Nordland har over lengre tid vært i en klinsj med statsforvalteren i fylket. Det har gått på søknader som blir sendt i retur, saksbehandlingstid og generelle utfordringer med svar på akvakulturrelaterte spørsmål.

– Hovedutfordringen er at ny verdiskaping og jobbskaping blir stoppet opp. Dette gjelder da særlig i Nordland der det er utrolig lang saksbehandlingstid, sier stortingspolitiker Bård Ludvig Thorheim (H) til Intrafish.

Skriftlig spørsmål til statsråden

Stortingspolitikeren har nå tatt bekymringen fra hjemfylket til Stortinget.