– Da jeg var ferdig med yrkesskolen i 1974 begynte jeg rett i jobb på oppdrettet til Reidar Furberg. Siden da har jeg vært i næringa, forteller Rolf Furberg fra Uttian i Trøndelag.

– Jeg hadde tatt økonomisk utdanning, og ble i 1979 ansatt i Fiskeoppdretternes salgslag (FOS) for å jobbe med regnskap i det nyopprettede selskapet, sier Olav Jamtøy fra Hemnskjela.

De er begge 64 år gamle, og har en livslang yrkeskarriere i og med oppdrettsnæringa. Rolf direkte på merdkanten, Olav som en leverandør av både kunnskap og teknologi til ei næring som fortsatt var i støpeskjeen da han kom inn i den.