Fiskeribladet har tidligere omtalt at en sentralt plassert tillitsmann i Fiskarlaget er blitt anmeldt for seksuell trakassering. Saken har vært omtalt som varslingssak i Norges Fiskarlag, og tillitsmannen har trukket seg midlertidig fra landsstyret.

Vitneavhør

Politiadvokat Lisa Refsnes sier nå at de har etterforsket og foretatt vitneavhør i medhold av paragraf 295 i straffeloven, som omhandler misbruk av maktforhold.

– Vi har også foretatt en vurdering om hvor bredt vi skulle anlegge saken, og etter dette kommet til at saken henlegges ut fra bevisets stilling, sier hun.