Det melder Mattilsynet på sine nettsider.

«Dersom det viser seg at det ikke er forsvarlig med lusetelling på grunn av pågående algeoppblomstring, eller som følge av algeoppblomstring må dette avvikshåndteres. Virksomhetene, sammen med fiskehelsepersonell, vil måtte gjøre selvstendige og fortløpende vurderinger av fiskevelferden i forbindelse med telling. Normal telling må gjenopptas så snart som mulig», heter det.

Det er lokaliteter som «er hardt rammet av algedødelighet» som har mulighet til å søke dispensasjon. Dagens krav er telling minst en gang i uken om sjøtemperaturen er over 4 grader, og minst en gang annenhver uke ved lavere temperaturer.

Høyere grenser

Mattilsynet opplyser også at det i landets tre nordligste fylker er krav om maksimalt 0,2 voksne hunnlus i snitt per fisk i uke 21 – 26. Som følge av algesituasjonen kan rammede lokaliteter nå få søke om dispensasjon, og få økt grensen til 0,5 voksne hunnlus.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.