Motstanderne frykter at feil som er gjort på chilensk side av grensen vil bli gjentatt og gjøre alvorlig og uopprettelig skade på uberørt