Det opplyser Miljødirektoratet i en pressemelding onsdag.

– Vi fremmer forslaget for å beskytte laksen i verdens viktigste laksevassdrag mot overbeskatning. Tanaelva har rundt 30 bestander, og de fleste av disse har ikke et høstbart overskudd, uttaler Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i pressemeldingen.

Direktoratet viser til at en statusrapport fra Tana overvåknings- og forskningsgruppe viser at de fleste laksebestandene i Tanavassdraget ikke har hatt noe høstbart overskudd de siste to årene, samt prognoser som tilsier at bestandene ikke vil få det i år heller.

Forslaget deres om å ikke åpne for laksefiske med faststående redskaper i sjø i kommunene Berlevåg, Tana, Gamvik og ytre deler av Lebesby og Nordkapp ut året går nå ut på høring. Fristen er 5. mai.

– Tiltak for å bevare og bygge opp bestandene i Tana vil være vesentlig for å sikre at tanalaksen også i fremtiden kan være en viktig del av grunnlaget for næring og rekreasjon langs kysten og i innlandet, herunder samisk kulturutøvelse, uttaler miljødirektør Hambro.