–Vi kommer til å kreve at fylkets handlingsrom som tildelingsmyndighet utnyttes til det fulle for å