–Vi kommer til å kreve at fylkets handlingsrom som tildelingsmyndighet utnyttes til det fulle for å sikre at fremtidige oppdrettsanlegg driftes med null lus, null rømning og null ressurser på avveier. Det er også et absolutt krav vi stiller til eventuelle samarbeidspartnere på fylkestinget, om de ønsker støtte fra oss.

Det sier toppkandidaten for Miljøpartiet De Grønne i Troms og Finnmark, Kriss Rokkan Iversen. Fiskeribladet traff henne på Husøydagan i august, der ei bærekraftig sjømatnæring var hovedtemaet.

I en resolusjonstekst innsendt til landsstyret i MDG har partiets toppkandidater, til årets fylkestingsvalg langs kysten, skrevet under på planen for hvordan oppdrettsnæringa skal tvinges til å stoppe utslipp.